Przedsiębiorcy

Waga

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Jagliński świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych oraz spółek kapitałowych, w szczególności w następującym zakresie:

 • bieżąca kompleksowa obsługa przedsiębiorców;
 • sporządzania, redagowania oraz negocjowanie umów;
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych;
 • sporządzania opinii prawnych;
 • udzielanie porad prawnych;
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, sądowo administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy;
 • windykacja należności przedsądowa, sądowa i egzekucyjna;
 • ochrona prawna przed egzekucją sądową i administracyjną;
 • pomoc w negocjacjach z wierzycielami;
 • konsultacje prawne dotyczące organizacji przedsiębiorstwa na wszystkich obszarach działalności;
 • wnioski o ogłoszenie upadłości układowej i likwidacyjnej przedsiębiorcy oraz dłużnika przedsiębiorcy;
 • zawiadomienia pokrzywdzonego o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę przedsiębiorcy;
 • windykacja należności z wyroków karnych;
 • pomoc przy tworzeniu i rejestracji przedsiębiorców oraz dokonywaniu zmian w rejestrze przedsiębiorców;