O kancelarii

Radca Prawny Dawid Jagliński

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Jagliński świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz na rzecz wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń, jak również na rzecz klientów indywidualnych - osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Naczelną zasadą działalności Kancelarii jest wyczerpujące, rzetelne i bardzo szczegółowe ustalenie stanu faktycznego i prawnego powierzonych spraw, co stanowi jeden z głównych czynników gwarancji pomyślnego dla klienta zakończenia sprawy. Radca Prawny Dawid Jagliński jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Posiada sześcioletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu obsługi prawnej na rzecz jednej z największych spółek z o. o. w Toruniu oraz jej spółek zależnych w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. W okresie odbywania aplikacji radcowskiej zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z Kancelariami prawnymi w Toruniu przyjmując zlecenia w indywidualnych sprawach dotyczące zarówno działalności przedsiębiorców, jak i spraw klientów indywidualnych. Od 2013 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod numerem Tr – 932.