Fundacje i stowarzyszenia

Waga

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Jagliński świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Fundacji i Stowarzyszeń, w szczególności w następującym zakresie:

  • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Fundacji Stowarzyszeń;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzania, redagowania oraz negocjowanie umów;
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych;
  • windykacja przesądowa, sądowa i egzekucyjna należności;
  • przygotowywanie projektów uchwał;
  • przygotowywanie pism do organów administracji publicznej oraz prowadzenie spraw administracyjnych i sądowo administracyjnych;
  • pomoc przy tworzeniu i rejestracji Fundacji i Stowarzyszeń oraz dokonywaniu zmian w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;